DISCO HELG V 16
Fredag kl 19-21 för 10-13år
Lördag kl 15.30-17.00 för 4-6år m förälder
Lördag kl 18.00-19.30för 7-9år Föräldrarfritt!
ENTRÉ 20:- 
Det finns godis, chips och Festis att köpa.
VÄLKOMNA! 
Endast för Uddans elever.